بایگانی/آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۵

شروع فعالیت نمایندگی

mohr 5371

نمایندگی ۵۳۷۱ ” احتشامی راد ” در آبان ماه ۱۳۹۱ با کسب مجوز از بیمه دی بعنوان اولین نمایندگی در شهرستان ری در خیابان قم پاساژ وکیل شروع به کار نمود و به حول و قوه الهی تاکنون با تکیه بر قانونمندی در کنار مردم داری به فعالیت خود مشغول میباشد . تلفن نمایندگی ۵۵۹۱۳۸۸۸ فکس  /////// ۸۹۷۸۳۵۲۰ آدرس سایت ... بیشتر بخوانید »